Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Història i etnologia

Una frontera interior. Montgai i Butsènit a l'edat mitjana

portada Montgai i Butsènit a l'edat mitjana.jpg

DOMINGO RÚBIES, Dolors (2014): Una frontera interior. Montgai i Butsènit a l'edat mitjana. Col·lecció El Comtat d'Urgell, 12. Lleida, Publicacions de la Universitat de Lleida.

Disponible a les oficines de l'Ajuntament de Montgai.

"Tots els pobles tenen història, tant si són molt grans com si es tracta de poblacions de pocs habitants. En la nostra cultura, el primer referent d'identitat després de la família és el nostre poble o ciutat. Estem lligats a la seva silueta, la configuració urbana que podem resseguir amb els ulls tancats, el seu paisatge i els colors que pren a cada estació, a aquells indrets que ens fan reconèixer com a nostre allò que és immaterial i gairebé mai no podem acabar de descriure. Hi ha alguns elements d'aquesta afinitat que pertanyen a la geografia física, però la major part són antròpics, ja que es deuen al treball que han fet des del passat fins avui dia les persones que l'han habitat.

Saber els orígens de les nostres comunitats, donar significat a aquells carrers que formen part del nostre paisatge, descobrir el perquè d'un indret o el nom de lloc ens crea coneixement, però també ens lliga amb aquelles persones que han estat al mateix indret i han ajudat a configurar la nostra població tal com és avui en dia. D'alguna manera, ens fa conscients que som una vàlua d'un conjunt. Saber sobre el nostre passat ens ha d'ajudar a entendre la vinculació que creiem visceral al nostre poble, però que està teixida pels nostres records d'infantesa i aquestes arrels gairebé ancestrals que ens hi lliguen"

Montgai i Butsènit a l'edat moderna (XVI-XVIII). Estructura social i desenvolupament històric

portada Montgai i Butsènit a l'edat moderna.jpg

COCA MORENO, Marc (2018): Montgai i Butsènit a l'edat moderna (XVI-XVIII). Estructura social i desenvolupament històric. Col·lecció Espai Temps, 72. Lleida, Publicacions de la Universitat de Lleida.

Disponible a les oficines de l'Ajuntament de Montgai.

"Amb l'edat moderna (XVI-XVIII) arribava lentament el capvespre del món feudal i el naixement de la contemporaneïtat: l'agricultura començara a perdre el seu protagonisme com a font de riquesa i serien el comerç i les manufactures aquelles activitats que, a poc a poc, assolirien aquest paper. La diferenciació social, estructurada estamentalment pel privilegi i l'herència (noblesa i església), aniria desapareixent deixant a la riquesa personal i familiar el paper distintiu de l'estatus social.

En definitiva, aquella arquetípica imatge d'un món protagonitzat per cavallers i pagesos aniria canviant lentament cap a una altra protagonitzada per la burgesia (gent vinculada al món dels negocis i propietària dels mitjans de producció) i el proletariat (aquella ingent massa de treballadors que només disposava de la seva força de treball per competir en el mercat laboral). El canvi però no va ser ràpid, ni tampoc lineal: la societat d'Antic Règim perduraria durant l'edat contemporània, així com també ho farien moltes de les transformacions iniciades durant l'edat moderna.

Tant Montgai com Butsènit, que no conformarien una sola entitat municipal fins 1857, mostren amb claredat aquesta experiència."

Paisatges de Montgai i Butsènit. Les vivències de la nostra gent gran

portada Paisatges de Montgai i Butsènit.jpg

L'Arada creativitat social (2016): Paisatges de Montgai i Butsènit. Les vivències de la nostra gent gran. Ajuntament de Montgai i L'Arada creativitat social.

Disponible a les oficines de l'Ajuntament de Montgai.

.

Paisatges de Montgai i Butsènit és un relat de la vida a aquest municipi de la Noguera.

Basat en entrevistes i tallers participatius de recuperació de la memòria popular, la raó de ser de la publicació és, sobretot, explicar les formes de vida que s'hi han desenvolupat durant els primers terços del segle XX. Més enllà de ser un relat de l'entorn, del territori i de les seves relacions socials, "Paisatges de Montgai i Butsènit" és un recull d'històries de vida, de la quotidianitat de les persones que viuen al municipi.

El llibre forma part d'un ampli projecte de recuperació de la memòria popular d'aquesta zona i pretén ser testimoni del modus vivendi d'una època que, malgrat ser recent, poc té a veure amb l'actual. Els protagonistes són, doncs, avis i àvies que han fet un exercici retrospectiu i personal, compartint històries de dificultats i facilitats, de desenganys i d'il·lusions, així com mil-i-una anècdotes que han viscut a cadascun dels racons dels pobles de Montgai i Butsènit.

Cabanes de Montgai i Butsènit

portada Cabanes de Montgai i Butsènit.jpg

L'Arada creativitat social (2019): Cabanes de Montgai i Butsènit. Ajuntament de Montgai i L'Arada creativitat social.

Disponible a les oficines de l'Ajuntament de Montgai.

Montgai, cinquanta anys d'un somni. El motocròs al Cluet (1966-2016).

portada El motocròs al Cluet 1966-2016.jpg

PRATS BARBARÀ, David (2016): Montgai, cinquanta anys d'un somni. El motocròs al Cluet (1966-2016). Ajuntament de Montgai.

Disponible a les oficines de l'Ajuntament de Montgai en català, castellà i anglès.

"El motocròs és la modalitat motociclista més espectacular, tècnica i completa, però a casa nostra també va ser sinònim de modernitat, de progrés i d'internacionalitat."