Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Inventari del Patrimoni Arqueològic

L'Inventari del Patrimoni Arqueològic documenta i recopila sistemàticament tots els espais arqueològics situats a Catalunya i la seua informació, per facilitar-ne l'estudi i la difusió i garantir l'accés dels ciutadans a les dades que conté, que són públiques.

espaiador blanc.jpg

El Tossal de les Forques

Cronologies: Edat del Bronze (s. XVIII-VII ane), Baixa Edat Mitjana ? (s. XII-XV), Edat Moderna (s. XVI-XVIII), Guerra Civil Espanyola (1936-1939)

Tipus de jaciment: assentament i militar

Descripció de les restes: la presència de ceràmica a mà de l'Edat del Bronze arreu del tossal, però especialment concentrada al vessant sud, indica l'existència d'un assentament d'aquesta època. Les notícies de la troballa de ceràmica grisa medieval apunten també a un hàbitat en aquests moments. Al sud del tossal hi ha restes de parets d'eres i corrals i ceràmica vidrada en superfície, d'època moderna; aquests murs es van desmuntar per conrear el tossal. I al sud-oest es conserva una trinxera de la Guerra Civil.

Estat de conservació: l'assentament de l'Edat del Bronze pot estar completament destruït per la construcció de la sèquia i pel conreu de les terres; les construccions medievals i modernes es conserven precàriament; la trinxera de la Guerra Civil està en bon estat de conservació.

Intervencions: cap

Proteccions: cap

Referències bibliogràfiques: La Noguera antiga. Des dels primers pobladors fins als visigots

Fitxa tècnica de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya

espaiador blanc.jpg

El Tossal del Mas

Cronologies: de l'Edat del Bronze Final a l'època Ibèrica (s. IX-I ane)

Tipus de jaciment: poblat

Descripció de les restes: abundants fragments de ceràmica a mà, amb decoracions acanalades i de cordons, i també nivells horitzontals de cendres. S'han recollit vasos globulars amb decoració acanalada, tenalles d'emmagatzematge amb decoració de cordons, dents de falç i làmines de sílex, i molins barquiformes de granit. També s'observen restes de parets d'uns 50 cm d'amplada.

Estat de conservació: regular

Intervencions: cap

Proteccions: cap

Referències bibliogràfiques: cap

Fitxa tècnica de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya

espaiador blanc.jpg

Escanyimars

Cronologies: Edat Mitjana ? (s. V-XV), Edat Moderna (s. XVI-XVIII), Guerra Civil Espanyola (1936-1939)

Tipus de jaciment: assentament d'explotació agrícola, militar

Descripció de les restes: a la zona baixa del tossal hi ha restes d'un antic camí de carro delimitat per diverses pedres clavades en vertical. Uns metres al nord hi ha un gran aflorament rocós on hi ha excavat un cup doble de planta rectangular. Aproximadament a 25 m en direcció est es localitza una estructura construïda amb carreus units en sec que defineix tot un recinte que alberga al seu interior grans roques monolítiques. No apareixen dintre d'aquest recinte estructures que puguin ajudar a determinar la funció del conjunt. En superfície hi ha algunes restes de ceràmica oxidada i ceràmica grisa d'època baix medieval i moderna.

Tota la superfície està afectada per trinxeres de la Guerra Civil. A la part baixa del tossal hi ha una gran roca despresa que forma una espècie de balma, segurament aprofitada com a refugi durant la Guerra Civil.

Estat de conservació: regular

Intervencions: cap

Proteccions: BCIL (Acord del Ple del Consell Comarcal de la Noguera, 13/12/2019)

Referències bibliogràfiques: cap

Fitxa tècnica de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya

espaiador blanc.jpg

Cussols

Cronologies: desconeguda

Tipus de jaciment: assentament, necròpolis col·lectiva

Descripció de les restes: el conjunt arqueològic està format per les restes d'un hàbitat i una necròpolis de tombes de llosa. A la part baixa i mitja del tossal, vora el camí, s'observen alineacions de murs fetes amb pedres de mida mitjana i gran unides, aparentment, en sec o amb fang. Només s'observa una filada, però és possible que l'abundant vegetació estigui emmascarant part de les estructures. En planta es dibuixen diverses estances rectangulars, sense que pugui determinar-se si es tracta d'una o diverses edificacions. En la part més alta del tossal, i en la zona on no hi ha alzines, hi ha diverses tombes de llosa. Poden observar-se amb claredat sis tombes, algunes de les quals estan obertes i saquejades, sense que hi hagi restes humanes en superfície. És possible que sota l'espessa vegetació arbustiva hi hagi més enterraments. En superfície no s'observen restes ceràmiques que permetin donar una cronologia aproximada al conjunt. No obstant, per la tipologia del jaciment podria tractar-se d'un assentament tardoantic o altmedieval.

Estat de conservació: regular

Intervencions: cap

Proteccions: BCIL (Acord del Ple del Consell Comarcal de la Noguera, 13/12/2019)

Referències bibliogràfiques: cap

Fitxa tècnica de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya

espaiador blanc.jpg

Castell, portals i muralla de Butsènit

Cronologies: Baixa Edat Mitjana (s. XII-XV)

Tipus de jaciment: militar

Descripció de les restes: es conserven restes de la muralla al peu de l'església i dos portals d'entrada així com una torre de planta quadrada situada en un solar buit a la zona sud del nucli urbà. Si bé la muralla en molts trams es conserva en alçat, té moltes edificacions adossades, algunes de nova construcció, que o bé l'han destruït o bé l'han alterat notablement.

Estat de conservació: regular

Intervencions: cap

Proteccions: BCIN (Monument històric, 22/04/1949)

Referències bibliogràfiques: cap

Fitxa tècnica de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya

espaiador blanc.jpg

Turó del Calvari

Cronologies: desconeguda

Tipus de jaciment: assentament

Descripció de les restes: restes de parets i altres construccions mig derruïdes, dintells i carreus, que caldria estudiar per tal de determinar la seva cronologia i el seu ús.

Estat de conservació: destruït

Intervencions: cap

Proteccions: BCIL (Acord del Ple del Consell Comarcal de la Noguera, 03/10/2019)

Referències bibliogràfiques: cap

Fitxa tècnica de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya