Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Catàleg de masies i construccions rurals

Per la realització del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Montgai, el maig del 2008 es va fer un inventari de les masies i les edificacions rurals del terme municipal.

Masies

Habitatges ubicats als espais rurals, on els seus habitants es dediquen sobretot a l'agricultura. Des del segle XVIII, són un conjunt d'espais construïts que eren el nucli d'una unitat d'explotació basada en l'agricultura i l'aprofitament del terreny, que en molts aspectes també constituïa un nucli social. Era una empresa que mirava de cobrir les necessitats de les persones que hi vivien i també de proveir de productes el mercat. Per tant, el que definia les masies no eren els lligams familiars sinó la seua dependència respecte les activitats agràries i l'economia rural. L'amo o la mestressa, els caps de casa, no necessàriament es corresponien amb el cap de família. En una casa de pagès, a més dels mossos, hi podien conviure diferents famílies emparentades. Per tot això, aquelles construccions acostumen a ser de dimensions considerables perquè centraven tota l'activitat familiar i social. El menjador, el pati i el foc a terra eren els llocs socials per excel·lència. Quan convenia, les masies també realitzaven la feina d'hostal per la gent que anava de pas i organitzaven la seua festa major, els banquets dels naixements i, sobretot, els importants i concorreguts actes funeraris. Normalment, aquests tipus de construccions són molt austeres i funcionals, però alguna, per la qualitat constructiva i ornamental, evidencia la puixança econòmica del propietari i tot, amb gran sinceritat, mostren les activitats que s'hi exercien, tant les agràries com les artesanals, que complementaven les primeres.

espaiador blanc.jpg

patrimoni rural - habitatges.pngHabitatges

Habitatges permanents que es troben en terreny no urbanitzable. No són veritables masies, però en la memòria popular queda el record de que van servir d'habitatge a un bon nombre de gent en moments d'escassetat, perills i penúries. La Guerra Civil Espanyola va ser desastrosa, com totes les guerres, però en algunes zones, com Montgai, va tenir uns efectes especials. La República Espanyola, després de la batalla de l'Ebre i del pacte de Munic (setembre de 1938), es va desinflar i l'exèrcit republicà, desmoralitzat i sense equipaments, no va poder oferir una resistència eficaç a l'ofensiva desencadenada per l'exèrcit feixista. Montgai, com altres poblacions properes, degut a les seues característiques orogràfiques, va ser escollit pels republicans per mig fortificar-lo i així intentar aturar l'avenç de les tropes franquistes. Per aquesta raó, Montgai va ser durament bombardejat i molta gent, uns per por i altres perquè havien perdut la casa, es van refugiar a les construccions rurals que tenien al camp i alguns, fins i tot després de la guerra, ja s'hi van quedar a viure de forma permanent.

espaiador blanc.jpg

patrimoni rural - construccions rurals antigues.pngConstruccions rurals antigues

El terme municipal de Montgai és ric en paisatge natural i cultural, on es poden observar les intervencions i l'acció de les persones. Al terme municipal hi ha abundància de pedra calcària i de gresos que afloren a la superfície. A més, per tal de cultivar millor la terra, el pagès sempre s'havia imposat la feixuga tasca d'espedregar els camps. Amb aquests materials naturals s'han fet parets, marges o construccions de tipologia ben diversa. En general, les construccions rurals poden semblar matusseres i mancades de regularitat però formalment són pràctiques, sense cap concessió a allò innecessari i estan plenament integrades al paisatge.

De totes les construccions rurals, la cabana és la que dona més caràcter al territori del municipi, i en altres temps havien estat molt nombroses. Es tracta de construccions modestes, anònimes que s'adapten a la feina del pagès. La majoria estan ben orientades i s'han bastit a escala humana. Les bases constructives, des de temps immemorials, han estat la pedra (de la que n'aprofitaven les diverses formes i propietats) i el fang (al que se li barrejava més o menys quantitat de pedretes). Els dos materials, juntament amb la fusta, són naturals i propis de la zona i reclamen poc manteniment. La cabana, a més de ser en altres temps un detall de qualitat per una finca, servia per fer vida al camp durant la llarga jornada estiuenca, per defensar-se de les inclemències del temps, per pernoctar-hi si calia i per preservar del sol i de la pluja les persones i els animals de treball.

Altres construccions específiques de l'agricultura tradicional eren els coberts, les eres, les pletes, els marges, els pous... i d'un mèrit especial són les cabanes de volta. Són construccions molt pròpies del segle XIX, de base rectangular i amb l'estructura basada en dos contraforts laterals fets amb pedres grosses, que han de suportar el pes de la volta.

espaiador blanc.jpg

Construccions singulars

Construccions amb quelcom de singular o particular, i algunes poden ser models o símbols de construccions rurals.

espaiador blanc.jpg

patrimoni rural - edificacions modernes.pngEdificacions modernes

Edificacions modernes, bastides amb materials i tècniques noves. No s'hi han inclòs les granges.

espaiador blanc.jpg