Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

AMPA Escola de Butsènit

Butsènit

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola de Butsènit va sorgir a la tardor de l'any 2006 per donar suport i assistència en l'educació a les famílies i tutors dels alumnes matriculats al centre, a l'alumnat i al professorat de l'escola. També col·labora en les activitats educatives del centre, promou la participació i la intervenció de les famílies de l'alumnat en la gestió i el control del centre, facilita la col·laboració de l'escola en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn, i promou i realitza tota mena d'activitats fisicoesportives. A més, promou les les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar. L'AMPA també promou la representació i participació de les famílies dels alumnes en el Consell Escolar, i coopera amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

AMPA de l'escola de Butsènit.jpg

espaiador blanc.jpg

L'associació té la seu a l'Escola de Butsènit (carrer Buenos Aires).