Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Informació demogràfica

Montgai

Codi
251386
Comarca
Noguera
Població
637
Superfície
28,94
Densitat
22
Altitud
286

Superfície (km²)

Municipi
28,94
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
22
Comarca
22,2
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
332
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
305
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
637
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
64
Comarca
5.558
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
372
Comarca
25.399
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
165
Comarca
6.847
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
36
Comarca
1.763
Catalunya
256.461

Població

Municipi
637
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
33
Comarca
2.886
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
203
Comarca
13.792
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
85
Comarca
3.267
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
11
Comarca
645
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
332
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
31
Comarca
2.672
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
169
Comarca
11.607
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
80
Comarca
3.580
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
25
Comarca
1.118
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
305
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
568
Comarca
28.462
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
33
Comarca
2.968
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
36
Comarca
8.137
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
637
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
614
Comarca
32.016
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
23
Comarca
7.551
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
637
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
318
Comarca
16.197
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
14
Comarca
4.393
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
332
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
296
Comarca
15.819
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
9
Comarca
3.158
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
305
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
21
Comarca
1.259
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
30
Comarca
1.294
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
51
Comarca
2.553
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
80
Comarca
6.120
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
43,8
Comarca
74,8
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
147
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
121
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
3
Comarca
268
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
6
Comarca
244
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
8
Comarca
217
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
14
Comarca
461
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
113
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
63
Comarca
3.990
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
78
Comarca
4.008
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
57
Comarca
3.042
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
36
Comarca
2.454
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
24
Comarca
1.404
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
255
Comarca
14.898
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-1
Comarca
14
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-1
Comarca
-34
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-2
Comarca
-20
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
1.155
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
4
Comarca
542
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
167
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
4
Comarca
988
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
1.155
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-17,16
Comarca
-4,9
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
-3,12
Comarca
15,06
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-20,28
Comarca
9,63
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
694
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
651
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
656
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
482
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
1.208
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
694
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
81
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
2
Comarca
37
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
68
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
15
Comarca
329
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
21
Comarca
537
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
18,5
Comarca
18,1
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
39,3
Comarca
36,9
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20,1
Comarca
20,3
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
22,1
Comarca
24,7
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
554
Comarca
27.376
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
87,7
Comarca
73,8
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
572
Comarca
26.783
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
63,5
Comarca
57,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
558
Comarca
26.799
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
76,5
Comarca
71
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
554
Comarca
27.255
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
85,6
Comarca
72,1
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
306
Comarca
16.470
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
18
Comarca
2.334
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
324
Comarca
18.804
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
270
Comarca
14.304
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
591
Comarca
33.108
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
165
Comarca
9.610
Catalunya
1.911.665

Dones

Municipi
110
Comarca
7.130
Catalunya
1.708.410

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
280
Comarca
16.740
Catalunya
3.620.080

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
295
Comarca
17.710
Catalunya
3.810.105

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
620
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
85
Comarca
1.800
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
780
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
5.085
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
130
Comarca
8.290
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
75
Comarca
1.275
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
235
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
470
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
1.780
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
120
Comarca
3.760
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
3.100
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
3.335
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
1.855
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
130
Comarca
8.290
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
26
Comarca
1.324
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
176
Comarca
9.467
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
909,25
Comarca
983,71
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
86
Comarca
4.280
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
78
Comarca
4.110
Catalunya
795.474

Total

Municipi
164
Comarca
8.390
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1
Comarca
188,8
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
3,8
Comarca
191,2
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,2
Comarca
138,6
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
6,2
Comarca
992,1
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,8
Comarca
165,2
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
11,8
Comarca
1.676
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
5,2
Comarca
739,8
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
6,6
Comarca
936,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
11,8
Comarca
1.676
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
253
Comarca
14.897
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
139
Comarca
8.241
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
392
Comarca
23.138
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
64,5
Comarca
64,4
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
189
Comarca
10.215
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
30
Comarca
3.057
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
36
Comarca
1.626
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
252
Comarca
14.898
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
11,9
Comarca
20,5
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
12
Comarca
690
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
12
Comarca
1.509
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
45
Comarca
4.302
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
63
Comarca
3.756
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
114
Comarca
4.350
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
3
Comarca
288
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
252
Comarca
14.898
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
102,6
Comarca
87,2
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
536
Comarca
33.333
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
47.946
Comarca
40.500
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
288
Comarca
320
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
17.420
Comarca
20.011
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.073
Comarca
5.354
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.009
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
4.179
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.009
Comarca
73.595
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.681
Comarca
49.567
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
109
Comarca
5.143
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
61
Comarca
3.050
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
125
Comarca
3.930
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
18
Comarca
5.384
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
14
Comarca
1.658
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
405
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
252
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
14
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
2.009
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
131
Comarca
3.083
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
58
Comarca
833
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
2.753
Comarca
47.814
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
27.137
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
3.327
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
73.314
Comarca
1.135.009
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
174.360
Comarca
4.837.268
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
1.390
Comarca
11.922
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
87
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
35
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
0
Comarca
25
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
682
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
61
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
37
Comarca
527
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
493
Comarca
22.340
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
73
Comarca
3.282
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
119
Comarca
7.212
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
46
Comarca
2.333
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
731
Comarca
35.167
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,08
Comarca
1,24
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
49,2
Comarca
42
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
112
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
134,94
Comarca
7.542,27
Catalunya
3.823.878,74