Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Plens de la Corporació

L'ajuntament celebrarà les sessions ordinàries amb una periodicitat bimensual, els mesos parells, excepte el mes d'agost en que no hi haurà sessió ordinària.

El dia de celebració serà l'últim dijous del mes que correspongui. Si el dia preestablert per a la celebració de la sessió és inhàbil, podrà celebrar-se el Ple, amb idèntic caràcter d'ordinari, el dia hàbil anterior o posterior.

Per a les sessions extraordinàries i les extraordinàries urgents seran d'aplicació les disposicions de caràcter general previstes en la legislació de règim local.

Podeu consultar totes les actes dels plens a través d'aquest enllaç.