Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Òrgans de govern

Alcalde: Sr. Jaume Gilabert i Torruella

Primer tinent d’alcalde: Sra. Elisabet Darbra Badia

Alcalde pedani de Butsènit: Sr. Jaume Escolà Solà

-

Àrea de Governació (pressupostos i Planificació; Urbanisme; Hisenda; Promoció Econòmica; Obres municipals; Noves inversions; Relacions institucionals; Concessions municipals; Relacions mitjans de comunicació; Patrimoni i edificis): 

Sr. Jaume Gilabert i Torruella

-

Àrea d’Administració i Recursos Humans (Protecció Civil; Transparència; Personal; Comunicació: web, wifi...; Serveis Socials; Economia: Pagaments; salut i Educació): 

Sra. Elisabet Darbra Badia

-

Àrea de Cultura i Dinamització Municipal (Consell d'Entitats; Fires; Festes; Joventut; Esports; Participació ciutadana i Turisme): 

Sra. Elisabet Darbra Badia

-

Àrea Rural (Camins; Agricultura i Ramaderia; Vedat; Medi Àmbit; Patrimoni Rural; Senyalització viària i Entorn Natural): 

Sr. Josep Maria Darbra i Gaset i Sr. Francesc Xavier Villaró Novell

-

Àrea de Serveis Municipals (Brigada; Manteniment i ocupació via pública; Parcs i jardins; Cementiri; Piscines; Neteja; Instal·lacions; Xarxa d'aigua; Maquinària i Mobiliari urbà): 

Sr. Jaume Escolà i Solà

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

President: l'Alcalde, Jaume Gilabert i Torruella

Vocal: Elisabet Darbra Badia, regidora

Vocal: Un representant designat pel grup de JxCat-JUNTS: Marta Salse Costafreda

Vocal: Un representant designat pel grup de lxM-CP: Ramon Vilapriño Mora

Secretària: la Secretària-Interventora de la Corporació

Document Actions