Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Òrgans de govern

Alcalde: Sr. Jaume Gilabert i Torruella

Primer tinent d’alcalde: Sra. Elisabet Darbra Badia

Alcalde pedani de Butsènit: Sr. Jaume Escolà Solà

Àrea de Governació (pressupostos i Planificació; Urbanisme; Hisenda; Promoció Econòmica; Obres municipals; Noves inversions; Relacions institucionals; Concessions municipals; Relacions mitjans de comunicació; Patrimoni i edificis): 

Sr. Jaume Gilabert i Torruella

Àrea d’Administració, organització i Recursos Humans (Protecció Civil; Transparència; Personal; Comunicació: web, wifi...; Serveis Socials; Economia: Pagaments; Salut,  Educació i Fires): 

Sra. Elisabet Darbra Badia

Àrea de Cultura i Dinamització Municipal (Consell d'Entitats; Festes; Joventut; Esports; Participació ciutadana i Turisme): 

Sra. Maria Lluïsa Navarro Badia

Àrea Rural (Camins; Agricultura i Ramaderia; Vedat; Medi Àmbit; Patrimoni Rural; Senyalització viària i Entorn Natural): 

Montgai: Sr. Ramon Vilapriño Mora

Butsènit: Sr. Francesc Xavier Villaró Novell

Àrea de Serveis Municipals (Brigada; Manteniment i ocupació via pública; Parcs i jardins; Cementiri; Piscines; Neteja; Instal·lacions; Xarxa d'aigua; Maquinària i Mobiliari urbà):

Montgai: Josep Gasull Boladeres

Butsènit: Sr. Jaume Escolà Solà

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

President: l'Alcalde, Jaume Gilabert i Torruella

Vocal: Elisabet Darbra Badia, regidora

Vocal: Un representant designat pel grup PSC-CP: Ramon Vilapriño Mora

Secretària: la Secretària-Interventora de la Corporació