Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació pública

29 de setembre de 2021. Renovació de l'enllumenat públic, Montgai, Mesura 6. Projecte acollit a la línia d'ajudes a projectes d'Economia Baixa en Carboni, promoguts per Entitats Locals, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionada per l'IDAE, amb l'objectiu d'aconseguir una economia més neta i sostenible.

application/pdf 6.2.4 CARTEL MODIF EBC EL CAS.pdf — 481 KB

21 de juny de 2021. Acta de la comissió tècnica d'avaluació del procés selectiu per a la provisió d'un lloc de treball de Tècnic/a d'Educació Infantil, celebrada el 17 de juny de 2021.

application/pdf 2021.06.17 reunió - 2021.06.21 acta.pdf — 518 KB

18 de juny de 2021. Publicació de la persona proposada per ocupar el lloc de treball de tècnic/a en educació infantil a l'escola de Montgai el curs 2021-2022.

application/pdf 2021.06.18.pdf — 177 KB

14 de juny de 2021. Acta de la comissió tècnica d'avaluació del procés selectiu per a la provisió d'un lloc de treball de Tècnic/a d'Educació Infantil, celebrada el 10 de juny de 2021.

application/pdf 2021.06.10 reunió - 2021.06.14 acta.pdf — 468 KB

14 de juny de 2021. Convocatòria per fer l'entrevista personal. Per Resolució d’Alcaldia de 14 de juny de 2021, s’aprova la relació de persones aspirants a la convocatòria per a la contractació d’un/a tècnic/a d’educació infantil i se les convoca per realitzar l’entrevista personal.

application/pdf 2021.06.14 resolució alcaldia.pdf — 196 KB

31 de maig de 2021. Anunci al portal web de l'Ajuntament de la consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte d’aprovació de l'Ordenança Municipal sobre el Cementiri Municipal.

application/pdf Consulta Pública Ordenança de cementiri.pdf — 203 KB

27 de maig de 2021. Bases reguladores del procés selectiu per a la provisió, mitjançant contractació temporal, d'un lloc de treball de Tècnic/a d'Educació Infantil per a l'escola de Montgai el curs 2021-2022.

application/pdf 2021.05.27 bases.pdf — 531 KB

27 de maig de 2021. Anunci de contractació de personal laboral temporal. Convocatòria i bases de selecció i contractació d’un lloc de treball de Tècnic/a d’Educació Infantil a Montgai per al curs 2021-2022.

application/pdf 2021.05.27.pdf — 182 KB

24 de maig de 2021. Consulta pública per la modificació de l'Ordenança Municipal sobre policia i bon govern

application/pdf Consulta Pública Modificació Ordenança Policia i Bon Govern.pdf — 192 KB

20 de maig de 2021. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Treballs de reparació de la part superior del campanar de l'Església de la Mare de Déu de l'Assumpció", amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
GenCat: Reparació del campanar de Montgai
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 84KB
12 de maig de 2021. Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació de la prestació del servei públic de l'explotació del bar de les piscines municipals i manteniment i neteja dels vestidors, per a la temporada d'estiu 2021, en la modalitat de concessió per procediment obert

application/pdf PLEC DE CLÀUSULES LICITACIÓ PISCINES MUNICIPALS 2021.pdf — 479 KB

25 de març de 2021. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Pla Econòmic per a ens locals en l'àmbit de la cultura", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Diputació de Lleida: Pla Econòmic en l'àmbit de la cultura 2020
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 102KB
23 de març de 2021. Document únic de protecció civil (DUPROCIM). Municipi de Montgai. El Ple de l’Ajuntament de Montgai, en sessió ordinària de 30 d’abril de 2021, va acordar aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Montgai (DUPROCIM), redactat pels Serveis Tècnics Comarcals i sotmetre’l a tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de l’última publicació d’aquest anunci al BOP, a l’eTauler i al tauler d’anuncis, per a la presentació de les corresponents reclamacions i/o suggeriments. La documentació corresponent estarà a disposició de les persones interessades des del dia següent al de la publicació de l’obertura del període d’informació pública en format virtual a la pàgina web de l’Ajuntament de Montgai (www.montgai.cat). Si no s’hi formula cap reclamació ni suggeriment durant el termini d’informació pública, el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà a trametre’l a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació.

application/pdf 20210323_DUPROCIM_Montgai_copia_publica.pdf — 109096 KB

12 de febrer de 2021. L’Ajuntament de Montgai ha executat l’actuació “Cantada d'havaneres a càrrec del grup d'havaneres Marinada de l'Associació Cultural Vent Serè d'Agramunt, que es va realitzar per la Festa Major de Butsènit 2020", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, a través de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
Diputació de Lleida: Havaneres a la Festa Major de Butsènit 2020
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 104KB
18 de gener de 2021. L'Ajuntament de Montgai ha executat la publicació del "Llibre de les cabanes de Montgai i de Butsènit", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Diputació de Lleida: Llibre de les cabanes de Montgai i Butsènit
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 76KB
7 de gener de 2021. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Intervenció de restauració d'un sostre renaixentista a Butsènit d'Urgell", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Diputació de Lleida: Restauració del sostre renaixentista de Butsènit
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 54KB
22 de desembre de 2020. L'Ajuntament de Montgai ha executat les actuacions "Repensem els contes" i "Repensem els contes. Formació per professorat i famílies", que es van realitzar el mes de setembre de 2019. Activitats incloses dins els Fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere 2019. Govern d'Espanya, Secretaria d'Estat i d'Igualtat.
GovEsp: Repensem els contes
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 128KB
4 de desembre de 2020. Anunci al portal web de l'Ajuntament de la consulta pública: elaboració del projecte d'Ordenança fiscal reguladora sobre l’ús i el lloguer d’instal·lacions i materials municipals

application/pdf 20201204_Publicació_Anunci al Portal Web de l'Ajuntament de la Consulta Pública.pdf — 187 KB

1 de desembre de 2020. Projecte definitiu, amb resposta a les al·legacions de l'Associació de Jubilats de Montgai, d'establiment del Centre de Serveis per a la Gent Gran de Montgai

application/pdf 20201201_Uns altres_Projecte_20201201_20200519_2019_527 Projecte definitiu amb resposta al·legacions jubilats.pdf — 470 KB

1 de desembre de 2020. Projecte de la modificació de l'ordenança municipal reguladora número 1, del reglament del servei d'abastiment d'aigua (aprovació definitiva).

application/pdf 20201201_Resolució_Reglament_MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA NÚMERO 1 DEL REGLAMENT DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA - APROVACIÓ DEFINITIVA.pdf — 276 KB

26 d'octubre de 2020. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Recuperació i adequació de sitges a la Plaça Prat de la Riba de Montgai", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.
Diputació de Lleida: Recuperació de les sitges de la Fassina
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 112KB
26 d'octubre de 2020. Renovació de l'enllumenat públic, Montgai, Mesura 6. Projecte acollit a la línia d'ajudes a projectes d'Economia Baixa en Carboni, promoguts per Entitats Locals, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionada per l'IDAE, amb l'objectiu d'aconseguir una economia més neta i sostenible.
FEDER: Renovació de l'enllumenat públic
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 110KB
5 d'octubre de 2020. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Cantada d'havaneres, a càrrec del grup d'havaneres Marinada de l'Associació Cultural Vent Serè d'Agramunt, que es va realitzar per la Festa Major de Montgai 2019", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Diputació de Lleida: Havaneres a la Festa Major de Montgai 2019
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 87KB
Pla de desplegament per Telefónica de España d’una xarxa d’accés de nova generació mitjançant fibra òptica al municipi de Montgai

application/pdf Pla de desplegament de la Fibra Òptica, instal·lació infrastructura i equipament de telecomunicacions.pdf — 13130 KB

23 de juny de 2020. Procés de selecció per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a d'educació infantil. Publicació de la persona proposada per ocupar el lloc de treball de tècnic/a d'educació infantil a l'escola de Montgai el curs 2020-2021.
Publicació persona proposada TEI 2020-2021
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 68KB
22 de juny de 2020. Procés de selecció per a la provisió d'un lloc de treball de Tècnic/a d'Educació Infantil. Publicació de la persona proposada per ocupar el lloc de treball de Tècnic/a d'Educació Infantil a l'escola de Montgai el curs 2020-2021.

application/pdf 2020.06.22 Anunci de la persona seleccionada - TEI Montgai 2020-2021.pdf — 178 KB

22 de juny de 2020. Acta de la comissió tècnica d'avaluació del procés selectiu per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a d'educació infantil.

application/pdf 2020.06.22 Acta de puntuació definitiva - TEI Montgai 2020-2021.pdf — 312 KB

19 de juny de 2020. Procés de selecció per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a d'educació infantil. Convocatòria per fer l'entrevista personal.
Convocatòria d'entrevista personal TEI 2020-2021
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 58KB
8 de juny de 2020. Programa Joves en Pràctiques. Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Aquest ajuntament ha contractat una persona beneficiària del "Programa joves en pràctiques" de Garantia Juvenil a Catalunya del 31 d'octubre de 2019 fins al 30 d'abril de 2020.
SOC: Programa Joves en Pràctiques 2019-2020
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 69KB
4 de juny de 2020. Bases reguladores del procés selectiu per a la provisió, mitjançant contractació temporal, d'un lloc de treball de tècnic/a d'educació infantil.

application/pdf Bases llar d'infants de Montgai..pdf — 534 KB

1 de juny de 2020. Reglament regulador del servei municipal del Centre de Serveis per a la Gent Gran de Montgai.

application/pdf Reglament regulador del centre de serveis per a la gent gran de Montgai.pdf — 378 KB

21 de maig de 2020. Plec de clàusules administratives particulars per a la regulació d'una concessió administrativa d'ús privatiu d'una porció de bé de domini públic per concurs, situat al municipi de Montgai, per destinar-lo a una pista de pàdel.

application/pdf Plec de Clàusules Administratives Particulars concurs.pdf — 573 KB

20 de maig de 2020. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Treballs de reparació de la part superior del campanar de l'Església de la Mare de Déu de l'Assumpció", amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
GenCat: Reparació del campanar de Montgai
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 52KB
19 de maig de 2020. Projecte d'establiment del Centre de Serveis per a la Gent Gran de Montgai.

application/pdf Projecte Definitiu.pdf — 489 KB

18 de maig de 2020. Memòria justificativa de l'establiment del Centre de Serveis per a la Gent Gran de Montgai.

application/pdf Memoria.pdf — 195 KB

11 de maig de 2020. Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació de la prestació del servei públic de l'explotació del bar de les piscines municipals i manteniment i neteja dels vestidors, per a la temporada d'estiu 2020, en la modalitat de concessió per procediment obert.

application/pdf PLEC DE CLÀUSULES AMB FÓRMULES.pdf — 402 KB

11 de maig de 2020. Anunci de la licitació del contracte per a la prestació del servei públic de l’explotació del bar de les piscines municipals i manteniment i neteja dels vestidors, per a la temporada d’estiu 2020.

application/pdf EDICTE CONCESSIÓ PISCINES.pdf — 207 KB

7 de maig de 2020. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Conservació-restauració de les pintures murals de la capella nord de l'Església de l'Assumpció de Butsènit", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Diputació de Lleida: CR pintures capella nord de l'església de Butsènit
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 94KB
7 de maig de 2020. Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de reglament regulador del servei municipal del Centre de Serveis per a la Gent Gran de Montgai.

application/pdf Anunci al Portal Web de l'Ajuntament de la Consulta Pública.pdf — 189 KB

6 d'abril de 2020. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Paviments i xarxa de telecomunicacions al carrer Lluís Companys a Montgai", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, dins la línia d'ajuts del Pla Extraordinari d'Inversions Locals.
Diputació de Lleida: Xarxa de telecomunicacions de Montgai
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 57KB
1 d'abril de 2020. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Xarxa de clavegueram del carrer Lluís Companys al carrer Màrius Torres a Montgai", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Diputació de Lleida: Xarxa de clavegueram de Montgai
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 53KB
27 de març de 2020. Projecte de la modificació de l'ordenança municipal reguladora número 1, del reglament del servei d'abastiment d'aigua (aprovació inicial).

application/pdf 20200327_Uns altres_Projecte_PROJECTE DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA NÚMERO 1 DEL REGLAMENT DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA - APROVACIÓ INICIAL.pdf — 280 KB

3 de febrer de 2020. L'Ajuntament de Montgai ha adquirit llibres infantils per la Biblioteca de Montgai, amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Diputació de Lleida: Llibres infantils per la Biblioteca de Montgai
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 37KB
30 gener 2020. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Estufa de pèl·let pel Centre de la Gent Gran de Montgai", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Diputació de Lleida: Estufa del Centre de Serveis de la Gent Gran
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 64KB
28 d'agost del 2019. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Manteniment dels espais de memòria de la Guerra Civil als tossals de Montgai", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, dins la línia d'ajut directe.
Diputació de Lleida: Espais de la Guerra Civil als tossals de Montgai
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 32KB
31 de juliol de 2019. Sol·licitud de preinscripció al primer cicle (de 0 a 3 anys) d’educació infantil a la llar d'infants pública de Montgai, curs 2019-2020.

application/pdf Preinscripció llar d'infants.pdf — 624 KB

29 de juliol de 2019. Bases reguladores del procés selectiu per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a d'educació infantil.

application/pdf Bases llar d'infants de Montgai.pdf — 661 KB

29 de juliol de 2019. Convocatòria i bases de selecció i contractació d’un lloc de treball de tècnic/a d’educació infantil a Montgai. Es fa públic el Decret d’Alcaldia 216/2019, de 29 de juliol, d'aprovació de convocatòria i bases de selecció d’un tècnic/a d’educació infantil a Montgai.

application/pdf Anunci TEI.pdf — 303 KB

16 de juliol de 2019. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Despeses de funcionament de la llar d'infants de Montgai, a l'Escola de la Colomina", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, dins la línia d'ajuts.
Diputació de Lleida: Llar d'infants de Montgai
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 46KB
5 de juliol de 2019. Memòria valorada de la recuperació i adequació de les sitges de la Plaça Prat de la Riba de Montgai. Documentació escrita i gràfica.

application/pdf 20190705_Memòria valorada sitges.pdf — 1360 KB

27 de juny de 2019. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Despeses d'arrendaments i subministraments", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, dins la línia d'ajut directe.
Diputació de Lleida: Despeses d'arrendaments i subministraments 2018
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 34KB
19 de juny de 2019. Dies de recollida de les diverses fraccions de residus en contenidors de càrrega bilateral pel període d'estiu, des del 17 de juny al 15 de setembre.
Calendari setmanal de recollida de residus (estiu 2019)
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 111KB
28 de maig de 2019. Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació de la prestació del servei públic de l'explotació del bar de les piscines municipals i manteniment i neteja dels vestidors, per a la temporada d'estiu 2019, en la modalitat de concessió per procediment obert.

application/pdf Plec de Clàusules gestió bar piscines.pdf — 660 KB

20 de març de 2019. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Millora al camí de Bellmunt: execució de cuneta americana". Actuació subvencionada amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.
Diputació de Lleida: Cuneta americana al camí de Bellmunt 2018
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 28KB
11 de febrer de 2019. Anunci de publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos al procés de selecció de personal per a la constitució d’una borsa de treball de personal de neteja.

application/pdf Edicte publicació Resolució aprovant la llista definitiva Neteja.pdf — 463 KB

11 de febrer de 2019. Anunci de publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos al procés de selecció de personal per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu

application/pdf Edicte publicació Resolució aprovant la llista definitiva Auxiliar.pdf — 491 KB

11 de febrer de 2019. Anunci de publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos al procés de selecció de personal per a la constitució d’una borsa de treball de peó

application/pdf Edicte publicació Resolució aprovant la llista definitiva Peó.pdf — 471 KB

9 de febrer de 2019. Dades de la recollida selectiva 2018. Consell Comarcal de la Noguera. Durant l’any 2018 s’han canviat tots els contenidors de la comarca de la Noguera. Aquest canvi de contenidors ha anat lligat amb una campanya de sensibilització porta a porta i sessions informatives a la major part dels municipis de la comarca.

application/pdf DADES RECOLLIDA SELECTIVA 2018.pdf — 482 KB

31 de gener de 2019. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Projecte de documentació i d'inventari de les restes de la Guerra Civil de Montgai i Butsènit", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, dins la línia d'ajuts "Ajuts Ens Locals, Projectes Culturals".
Diputació de Lleida: Documentació de les restes de la Guerra Civil
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 43KB
28 de gener de 2019. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Instal·lació i muntatge de dos aparells d'aire condicionat a Cal Trago", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, dins la línia d'ajuts "Equipaments culturals: béns immobles (ens locals)".
Diputació de Lleida: Aire condicionat a Cal Trago
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 58KB
21 de gener de 2019. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Manteniment de les potabilitzadores de Montgai i Butsènit, anualitat 2018", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, dins la línia d'ajut directa.
Diputació de Lleida: Manteniment de les potabilitzadores 2018
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 38KB
4 de gener de 2019. L'Ajuntament de Montgai ha adquirit llibres infantils per la biblioteca de Montgai, amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Diputació de Lleida: Llibres infantils per la Biblioteca de Montgai
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 82KB
15 de desembre de 2018. Calendari de recollida d'objectes voluminosos 2019.

application/pdf Montgai 2019.pdf — 71 KB

16 de novembre de 2018. Protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe

application/pdf PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I ABORDATGE DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE.pdf — 747 KB

16 de novembre de 2018. Pla d'igualtat de l'Ajuntament de Montgai.

application/pdf PLA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE MONTGAI.pdf — 756 KB

5 de novembre de 2018. L'Ajuntament de Montgai ha executat la publicació del llibre "Butsènit i Montgai a l'Edat Moderna (s. XVI a XVIII)", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Diputació de Lleida: Butsènit i Montgai a l'Edat Moderna (s. XVI-XVIII)
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 37KB
22 d'octubre de 2018. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Millora al camí de Bellmunt: execució de cuneta americana". Actuació subvencionada amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.
Diputació de Lleida: Cuneta americana al camí de Bellmunt 2017
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 28KB
22 d'octubre de 2018. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Millora al camí de Bellmunt: execució de cuneta americana", actuació subvencionada amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.
Diputació de Lleida: Cuneta americana al camí de Bellmunt 2018
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 28KB
1 d'octubre de 2018. Període mitjà de pagament a proveïdors durant el 3r trimestre de 2018

application/pdf PMP_3R-TRIMESTRE.pdf — 26 KB

1 d'octubre de 2018. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Recuperació i restauració de les sitges de la Plaça de l'església a Butsènit d'Urgell", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, dins la línia d'ajut directa.
Diputació de Lleida: Restauració de les sitges de Butsènit
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 26KB
9 de juliol de 2018. L'Ajuntament de Montgai aprova la concessió d'una subvenció en concepte d'Ajuts per projectes culturals "Inventari del patrimoni rural de Montgai i Butsènit", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, dins la línia d'ajuts "Ens locals per projectes culturals".
Diputació de Lleida: Inventari del patrimoni rural de Montgai i Butsènit
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 94KB
6 de juliol de 2018. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Paviments i xarxa de telecomunicacions al carrer Lluís Companys a Montgai", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.
Diputació de Lleida: Pavimentació i telecomunicacions c. Lluís Companys
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 51KB
6 de juliol de 2018. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Pavimentació de la plaça l'Església i Boixadors a Butsènit", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.
Diputació de Lleida: Pavimentació pl. Església i Boixadors de Butsènit
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 44KB
22 de juny de 2018. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Despeses d'arrendaments i subministraments", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, dins la línia d'ajuts directes.
Diputació de Lleida: despeses d'arrendaments i subministraments 2017
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 33KB
21 de maig de 2018. Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Anunci de la licitació del contracte per a la prestació del servei públic de l’explotació del bar de les piscines municipals i manteniment i neteja dels vestidors, per a la temporada d’estiu 2018.

application/pdf Gesti-piscines-2018.pdf — 215 KB

16 de maig de 2018. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Millores als dipòsits municipals d'aigua potable de la població i plantes potabilitzadores", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, dins la línia d'ajuts "Pla d'inversions per la millora en la gestió de l'aigua d'ús públic de la Diputació de Lleida", anualitats 2016, 2017, 2018 i 2019.
Diputació de Lleida: Millora de l'aigua potable
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 57KB
7 de maig de 2018. L'Ajuntament de Montgai ha executat l'actuació "Manteniment de les potabilitzadores de Montgai i Butsènit, anualitat 2017", amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, dins la línia d'ajut directe.
Diputació de Lleida: Manteniment de les potabilitzadores 2017
Feu clic per a visualitzar la imatge a mida completa… Mida: 41KB