Recuperació i restauració de les sitges de la Plaça de l’església a Butsènit d’Urgell

Recuperació i restauració de les sitges de la Plaça de l’església a Butsènit d’Urgell